Strona główna >> kategoria: Fiskalne

Od 1 maja 2011 r. obowiązkiem ewidencji sprzedaży towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej, objęte zostają kolejne grupy zawodowe między innymi podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, architektonicznych, inżynierskich, ochroniarskich (Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 lipca 2010 r.)

 

Obowiązek dotyczy tylko tych podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym przekroczyli kwotę 40 000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.Jeżeli podatnik rozpoczął nową działalność gospodarczą, obowiązek powstaje po przekroczeniu kwoty 20.000 zł obrotu w danym roku podatkowym.

 

Lekarze, którzy wykonują usługi na podstawie kontraktu z zakładem opieki zdrowotnej i świadczą usługi w jego imieniu, nie muszą kupować kasy. Obowiązek ewidencji obrotu przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych dotyczy wówczas zakładu opieki zdrowotnej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas ofertą urządzeń fiskalnych dla lekarzy i prawników

oraz zachęcamy do przeczytania broszury dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej.