Strona główna >> kategoria: Fiskalne

Od 1 maja 2011 r. obowiązkiem ewidencji sprzedaży towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej, objęte zostają kolejne grupy zawodowe między innymi podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, architektonicznych, inżynierskich, ochroniarskich (Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 lipca 2010 r.)

 

 

 

Kasy fiskalne innych producentów